Lægerne Kalundborgvej

+45 59 43 46 64 Lægerne Kalundborgvej, Kalundborgvej 13, 4300 Holbæk

Menu

Aktuelt

Sekretatiatet er lukket tirsdag den 28/1-2020. Ved behov for akut lægehjælp kan lægen kontaktes på tlf 2326 0175. Der vil være åben for telefonisk kontakt til lægen i tidsrummet kl. 14:30 – 16:00, hvor det er bedst at ringe for ikke at forstyrre konsultationerne. 

Som reaktion på den aktuelle kighoste-epidemi i Danmark tilbydes i perioden 1/11-2019 – 31/1-2020 kighostevaccination til gravide sent i graviditeten.Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationen gives i forbindelse med det rutinemæssige graviditetsbesøg hos egen læge i uge 32. Hvis en gravid sent i graviditeten ønsker vaccination men har været til rutinemæssig kontrol, gives vaccinationen blot på en særskilt konsultationstid.

 

Adgang til selvbetjening på hjemmesiden:  Af sikkerhedsmæssige årsager er det nu kun muligt at oprette sig som bruger på ePortalen MED NemID. Man klikker på knappen “Log ind med NemID” og er man for systemet en ukendt bruger, bliver man guidet igennem brugeroprettelsen.

Læge Anne Toftgaard  er startet hos os 1/9-19. Hun skal være her til og med februar 2020. Hun har kort ventetid.

Læge Saqab Sethi  har været hos os i et halvt år. Han kommer en gang om måneden de næste par år – og kommer derefter og arbejder hos os et halvt år.   Saqab har tidligere arbejdet som intensiv-læge, samt på medicinsk og kirurgisk afdeling. Næste gang han kommer er 19/12-2019

Læge Victoria Branebjerg som har været hos os til og med  januar 2018 skal på sygehuset og arbejde – men hun kommer tilbage til os cirka en gang om måneden. Hun arbejder for tiden på sygehus.  Næste gang Victoria kommer er 30/11-20 . Tider kan kun bookes ved bestilling telefonisk.

Læge Fatin Willendrup – som har været hos os før – kommer cirka en gang om måneden. Hun arbejder for tiden på sygehuset. Næste gang hun kommer er 23/1-2020.

Aftenkonsultation ændres fra 1/1-2018 til tirsdage.

Akkreditering:

Lægehuset blev i efteråret 2016 akkrediteret. Akkreditering er en slags kvalitetskontrol af at vores arbejdsgange og arbejdsmetoder lever op til de faglige standarder.

Fremadrettet består kvalitetsarbejdet i praksis i at vi er med i en såkaldt klynge, hvor de fleste læger fra Holbæk-området sammen arbejder med at bevare og videreudvikle kvaliteten i vores arbejde.