Lægerne Kalundborgvej

+45 59 43 46 64 Lægerne Kalundborgvej, Kalundborgvej 13, 4300 Holbæk

Menu

Aktuelt

Adgang til selvbetjening på hjemmesiden:  Af sikkerhedsmæssige årsager er det nu kun muligt at oprette sig som bruger på ePortalen MED NemID. Man klikker på knappen “Log ind med NemID” og er man for systemet en ukendt bruger, bliver man guidet igennem brugeroprettelsen.

Læge Saqab Sethi  er startet  hos os 1/3-19.  Saqab har tidligere arbejdet som intensiv-læge, samt på medicinsk og kirurgisk afdeling.

Læge Anne Toftgaard starter hos os 1/9-19. Hun skal være her til og med februar 2020.

Læge Victoria Branebjerg som har været hos os til og med  januar 2018 skal på sygehuset og arbejde – men hun kommer tilbage til os cirka en gang om måneden. Hun arbejder for tiden på sygehus.  Næste gang Victoria kommer er ???. Tider kan kun bookes ved bestilling telefonisk.

Læge Fatin Willendrup – som har været hos os før – kommer cirka en gang om måneden. Hun arbejder for tiden på sygehuset. Næste gang  hun kommer her er  til efteråret 2019, præcis dato kendes endnu ikke.

Aftenkonsultation ændres fra 1/1-2018 til tirsdage.

Akkreditering:

Lægehuset blev i efteråret 2016 akkrediteret. Akkreditering er en slags kvalitetskontrol af at vores arbejdsgange og arbejdsmetoder lever op til de faglige standarder.

Fremadrettet består kvalitetsarbejdet i praksis i at vi er med i en såkaldt klynge, hvor de fleste læger fra Holbæk-området sammen arbejder med at bevare og videreudvikle kvaliteten i vores arbejde.